Blog

Najčastejšie chyby vo fitnesscentre

V dnešnom článku popíšem najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávam každodenne vo fitnesscentre pri vykonávaní mojej pracovnej trénerskej činnosti.

1. Za najvačšiu chybu jednoznačne považujem nesprávnu organizáciu tréningu. Ľudia napríklad vobec nevyužívajú zahriatie organizmu na začiatku tréningu. Z fyziky je nám predsa známe, že čím je vyššia teplota telesa, tým lepšia vodivosť. Tak isto to funguje v našom tele. Je doležité, aby malo naše telo vyššiu teplotu, pretože nervové vzruchy, ktoré riadia naše svaly prechádzajú potom omnoho rychlejšie, čo nám zabezpěcuje lepší výkon a ľahší pohyb. Taktiež mnoho ľudí nepozná fyziológiu nášho tela a tiež nevie kedy naše telo využíva aký zdroj energie na prácu. Preto potom ich cvičenie nemá požadovaný efekt, aký by očakávali. Tým mám na mysli postupnosť v tréningu pri kombinácii posilňovania a kardio aktivity.

2. Za druhú podstatnú chybu považujem techniku cvičenia. Dovolím si tvrdiť, že 80% návštevníkov fitnesscentra nepoužívajú správnu techniku cvičenia.

3. Treťou veľkou chybou je slabá koncentrácia - sústredenie na cvičenie. Náš najvačší sval v tele je náš mozog. Ten vysiela všetky nervové impulzy do svalov na prácu. Pokiaľ tieto impulzy nie sú stopercentné, ani činnosť našich svalov nebude stopercentná.

4. Ďalšou veľkou chybou podľa mojho názoru je nepravidelnosť cvičenia. Telo potrebuje mať pravidelnostný stimul, aby vedele reagovať na podnet, ktorý chceme vyvolať.

5. Poslednou chybou podľa mojho názoru vidím príliš častú zmenu tréningu. Nie je vhodné každý tréning cvičiť niečo iné. Myslím si, že by mal človek pre dosiahnutie rýchleho a maximálneho efektu dodržiavať tréningový rozpis, ktorý precvičuje aspoň 8týždňov. Len pri pravidelnom aplikovaní rovnakého tréningového podnetu dokáže telo rozpoznať čo od neho očakávame a bude sa vedieť rýchlejšie a efektívnejšie adaptovať na daný tréningový podnet, čo znamená rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie výsledkov.

Riešenie na všetky tieto najčastejšie chyby majú v rukách práve osobní tréneri. Preto určite odporúčam každému, ktore chce dosiahnuť požadované výsledky, aby využil služby osobného trénera. Dosiahnuť obdivuhodné výsledky sa dajú pomocou dlhodobej spolupráce, kedy tréner vedie svojho zverenca až do momentu dosiahnutia vytúženého cieľa. Ale tiež nie je na škodu využiť služby osobného trénera aj krátkodobo, kedy tŕener nastaví individuálny tréningový režim pre dosiahnutie vytúženého cieľa. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že doba dosiahnutia vytúžených výsledkov sa podstatne skracuje vďaka odborným vedomostiam a skúsenostiam osobného trénera. Mnoho mojich klientov boli pozitívne prekvapení aké je to jednoduché a rýchle pod vedením odborníka.

 

Napísali o nás:

Články